Luận văn Giải pháp nâng cao tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế có thu tại tỉnh Quảng Trị

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục Biểu đồ. vi

Mục lục. vii

Lời mở đầu . 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 5

1.1. Khái quát về tự chủ tài chính . 5

1.1.1. Một số khái niệm. 5

1.1.2. Vai trò và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu. 7

1.1.2.1. Vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế quốc dân . 7

1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu. 7

1.1.3. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị

định số 43/CP . 8

1.1.3.1. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu . 8

1.1.3.2. Phân loại đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định số 43/CP. 9

1.2.MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI

CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/CP . 10

1.2.1. Mục tiêu. . 10

1.2.2. Nguyên tắc . 10

1.3. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/CP. 11

1.3.1. Quyền hạn . 11

1.3.2. Trách nhiệm . 13

1.4. NỘI DUNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH . 14

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY