Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu xây dựng giao thông của Công ty TNHH XDTH Trường Thịnh

Kết quả kiểm định (trình bày ở phần phụ lục 2.2) cho thấy tất cả các hệ số Cronbach’s Alpha

của các câu hỏi kỳ vọng (tại cột giá trị Item Cronbach’s Alpha) đều có giá trị cao hơn 0,8. Đồng thời các

câu hỏi đều có hệ số tương quan biến tổng (tại cột giá trị Item-total correlation) lớn hơn 0,3. Mặt khác,

hệ số Cronbach’s Alpha toàn bộ cho các câu hỏi đánh giá của các khách hàng như trình bày ở bảng trên

bằng 0,8910, là rất cao.

Vì vậy có thể kết luận rằng đây là một thang đo lường tốt, các câu trả lời của khách hàng về các

nguồn lực sẵn có để đánh giá năng lực xây dựng của Công ty khi phỏng vấn đều cho ta kết quả khá đầy

đủ và đáng tin cậy để sử dụng trong nghiên cứu.

2.5.3. Phân tích các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh đấu thầu

XDGT của Công ty

Qua số liệu ở phần phụ lục 2.3 cho thấy, hệ số tương quan yếu tố với các

Communalities có được từ phương pháp quay vòng trục toạ độ Varimax đối với các câu hỏi

đều thỏa mãn các yêu cầu. Kết quả cho thấy có 3 nhân tố có được từ phương pháp nói trên

với các Eigenvalue thỏa mãn điều kiện chuẩn Kaiser lớn hơn 1. Đồng thời hệ số tin cậy

Reliability được tính cho các factor mới này cũng thỏa mãn yêu cầu lớn hơn 0,5

(Cronbach’s Alpha tổng thể có giá trị 0,768). Do đó các nhân tố mới này sẽ được sử dụng

để tính toán thành các biến mới cho việc phân tích thích hợp để xác định các nhân tố ảnh

hưởng đến năng lực cạnh tranh đấu thầu XDGT của Công ty sau này. Các nhân tố này bao

gồm:

Nhân tố 1 (Factor 1): Có giá trị Eigenvalue bằng 6,276 lớn hơn 1, sai số Variance do

nhân tố phân tích giải thích 39,224%, thỏa mãn yêu cầu. Ta đặt tên cho nhóm nhân tố này là K1:

Năng lực thiết bị kỹ thuật công nghệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY