Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản chủ lực tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ

PHẦN 1: MỞ ĐẦU .1

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NÔNG SẢNCHỦ LỰC.7

1.1. Lý luận về cạnh tranh.7

1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh.7

1.1.2. Năng lực cạnh tranh của nông sản chủ lực .15

1.2. Vai trò của cạnh tranh và phương pháp xây dựng, lựa chọn giải pháp nâng cao

năng lực cạnh tranh.30

1.2.1. Vai trò của cạnh tranh .30

1.2.2. Các công cụ, phương pháp để xây dựng và lựa chọn giải pháp nâng cao

năng lực cạnh tranh .33

Chương 2: HIỆN TRẠNG NĂNG LƯC CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN CHỦ

LỰC TỈNH ĐỒNG NAI TRONG THỜI GIAN QUA.36

2.1. Khái quát về các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Đồng Nai .36

2.1.1. Các nguồn lực về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .36

2.1.2. Các đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội .45

2.2. Hiện trạng năng lực cạnh tranh của nông sản chủ lực tỉnh Đồng Nai .61

2.2.1. Khái quát chung về ngành nông nghiệp Đồng Nai .61

2.2.2. Năng lực cạnh tranh của một số nông sản chủ lực của Đồng Nai trong thờigian qua .64

2.3. Kết luận chung về năng lực cạnh tranh của nông sản chủ lực tỉnh Đồng Nai.94

2.3.1. Những mặt mạnh.94

2.3.2. Khó khăn - thách thức.96

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA NÔNG SẢN CHỦ LỰC ĐỒNG NAI TRONG THỜI GIAN TỚI.98

3.1. Định hướng .98

3.1.1. Cơ sở định hướng.98

3.1.2. Mục tiêu và định hướng .111

3.2. Giải pháp.113

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách.113

3.2.2. Nhóm giải pháp về đổi mới loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp .117

3.2.3. Nhóm giải pháp về xây dựng và chuyển giao các mô hình nông nghiệp

thuộc chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực .118

3.2.4. Nhóm giải pháp về thành lập một số tổ chức tư vấn hỗ trợ nông dân .119

3.2.5. Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống CSHT phục vụ phát triển nông sản

chủ lực.121

3.2.6. Nhóm giải pháp về xây dựng cánh đồng lớn, phát triển hợp tác, liên kết sản

xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính Phủ.122

3.2.6.1. Xây dựng cánh đồng lớn .122

3.2.7. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nâng cao năng

lực cạnh tranh nông sản chủ lực.127

3.2.8. Nhóm giải pháp về đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ mới.128

3.2.9. Nhóm giải pháp về đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp.131

3.2.10. Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường .132

3.2.10.1. Giải pháp về tăng cường hoạt động của hệ thống thông tin,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY