Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sắn Sơn Sơn đến năm 2015

Lời cam đoan

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu, hình vẽ và sơ đồ

Mục lục

Phần mở đầu. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ KINH TẾ HỘI NHẬP

QUỐC TẾ. 4

1.1. Năng lực cạnh tranh và những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh

tranh trong thời kỳ kinh tế hội nhập. 4

1.1.1. Cạnh tranh. 4

1.1.2. Lợi thế cạnh tranh. 4

1.1.3. Chiến lược cạnh tranh của DN 5

1.1.4. Năng lực cạnh tranh. 10

1.1.5. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh. 11

1.1.6. Chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của DN. 11

1.2. Cơ sở lý thuyết về nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục

tiêu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. 12

1.2.1. Nghiên cứu thị trường. 12

1.2.2. Xác định thị trường mục tiêu. 15

1.2.3. Vai trò của nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu trong

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. 18

1.3. Cơ sở lý thuyết về hoạt động liên kết hợp tác nhằm nâng cao năng

lực cạnh tranh của DN. 19

1.3.1. Hoạt động liên kết hợp tác kinh tế. 19

1.3.2. Vai trò của hoạt động liên kết hợp tác trong việc nâng cao năng lực

cạnh tranh của DN. 23

1.4. Tóm tắt cơ sở lý luận và nhiệm vụ của chương 2. 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY