Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I .3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH .3

1.1.Cạnh tranh và lợi ích cạnh tranh .3

1.1.Khái niệm về cạnh tranh .3

1.1.2.Lợi thế cạnh tranh .4

1.1.3 Các yếu tố góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.4

1.2.Năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.5

1.2.1. Năng lực cạnh tranh .5

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.10

1.2.2.3. Doanh thu. . 11

1.2.2.4. Chi phí và tỷ suất chi phí. . 11

1.2.2.5. Lợi nhuận. 12

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.12

1.2.3.1.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.13

Năng lực tổ chức quản lý của doanh nghiệp.13

Năng lực tài chính của doanh nghiệp .14

Năng lực marketing của doanh nghiệp .14

Năng lực lao động của doanh nghiệp .15

1.2.3.2.Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .15

Nhóm các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .15

Nhóm các nhân tố thuộc môi trường vi mô .17

CHƯƠNG II . 21

THỰC TRẠNG NẶNG LỰC CẠNH TRANH CỦA . 21

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG. 21

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty.21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .21

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ .24

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY