Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng TMCP đông nam á chi nhánh vũng tàu

Chương 1- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ

TRƯỜNG . 12

1.1. Quan niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương

mại . 12

1.1.1. Quan niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh . 12

1.1.2. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại . 16

1.2. Tiêu chí cơ bản đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương

mại . 19

1.2.1. Năng lực tài chính . 19

1.2.2. Năng lực sản phẩm dịch vụ . 23

1.2.3. Năng lực công nghệ. 24

1.2.4. Nguồn nhân lực, quản trị và điều hành . 25

1.2.5. Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh và quan hệ ngân hàng đại lý . 25

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM . 27

1.3.1. Nhóm yếu tố thuộc môi trường bên ngoài . 27

1.3.2. Nhóm yếu tố thuộc nội lực của các NHTM . 30

Chương 2- THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH VŨNG TÀU . 34

2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế, xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 34

2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 34

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . 34

2.1.3. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 định hướng đến năm

2020 . 35

2.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY