Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An

Nghệ An là tỉnh nằm trong khu vực Bắc Miền Trung, là tỉnh đất rộng, người đông. Hiện là một tỉnh nghèo, tiềm lực kinh tế còn mỏng, điểm xuất phát thấp, tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn nhỏ bé, GDP bình quân đầu người đang dưới mức trung bình của cả nước, nhu cầu về vốn và công nghệ để phát triển là rất lớn. Đến cuối năm 2006 trên địa bàn tỉnh có 7.969 hộ nông nghiệp thiếu đói, với 35.623 nhân khẩu; trong đó, hộ thiếu đói gay gắt là 1.579 hộ, với 8.800 nhân khẩu; số hộ nghèo toàn tỉnh còn 147.276 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 23%, trong khi đó cả nước tỷ lệ hộ nghèo là 18%. Số hộ nghèo cuối năm 2007 là 130.370 hộ, chiếm tỷ lệ 19,59% tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 16.906 hộ so với đầu năm; trong đó, khu vực đồng bằng 57.954 hộ, tỷ lệ 13,63%; khu vực miền núi 72.416 hộ, tỷ lệ 30,16%. Số hộ thoát nghèo 37.406 hộ; số hộ mới rơi vào diện nghèo 20.500 hộ. Tổng số người nghèo thuộc diện hộ nghèo 585.051 người; trong đó, nữ 296.908 người. Hộ nghèo thuộc thành phần các dân tộc thiểu số 45.429 hộ, chiếm tỷ lệ 6,83% tổng số hộ toàn tỉnh, tập trung ở khu vực huyện, xã miền núi. Số hộ nghèo thuộc diện chính sách 12.180 hộ, chiếm tỷ lệ 1,83% so với tổng số hộ toàn tỉnh; trong đó, số hộ nghèo chính sách người có công 3.398 hộ, chính sách xã hội 8.782 hộ. Số hộ nghèo đang ở nhà tạm bợ là 18.843 hộ, chiếm 2,83% so với tổng số hộ toàn tỉnh.

Nghệ An là tỉnh nằm trong khu vực Bắc Miền Trung, là tỉnh đất rộng, người đông. Hiện là một tỉnh nghèo, tiềm lực kinh tế còn mỏng, điểm xuất phát thấp, tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn nhỏ bé, GDP bình quân đầu người đang dưới mức trung bình của cả nước, nhu cầu về vốn và công nghệ để phát triển là rất lớn. Đến cuối năm 2006 trên địa bàn tỉnh có 7.969 hộ nông nghiệp thiếu đói, với 35.623 nhân khẩu; trong đó, hộ thiếu đói gay gắt là 1.579 hộ, với 8.800 nhân khẩu; số hộ nghèo toàn tỉnh còn 147.276 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 23%, trong khi đó cả nước tỷ lệ hộ nghèo là 18%. Số hộ nghèo cuối năm 2007 là 130.370 hộ, chiếm tỷ lệ 19,59% tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 16.906 hộ so với đầu năm; trong đó, khu vực đồng bằng 57.954 hộ, tỷ lệ 13,63%; khu vực miền núi 72.416 hộ, tỷ lệ 30,16%. Số hộ thoát nghèo 37.406 hộ; số hộ mới rơi vào diện nghèo 20.500 hộ. Tổng số người nghèo thuộc diện hộ nghèo 585.051 người; trong đó, nữ 296.908 người. Hộ nghèo thuộc thành phần các dân tộc thiểu số 45.429 hộ, chiếm tỷ lệ 6,83% tổng số hộ toàn tỉnh, tập trung ở khu vực huyện, xã miền núi. Số hộ nghèo thuộc diện chính sách 12.180 hộ, chiếm tỷ lệ 1,83% so với tổng số hộ toàn tỉnh; trong đó, số hộ nghèo chính sách người có công 3.398 hộ, chính sách xã hội 8.782 hộ. Số hộ nghèo đang ở nhà tạm bợ là 18.843 hộ, chiếm 2,83% so với tổng số hộ toàn tỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY