Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1.Vốn trong hoạt động của doanh nghiệp 3

1.1.1. Vốn của doanh nghiệp 3

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại 3

1.1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.2. Nguồn vồn và quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp 10

1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp 10

1.2.2. Chi phí vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp 10

1.2.3. Quản lý vốn trong doanh nghiệp 14

1.2.3.1. Quản lý vốn cố định 14

1.2.3.2. Quản lý vốn lưu động 18

1.3. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền KTTT 19

1.3.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn 19

1.3.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 19

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 23

1.3.3.1. Những nhân tố khách quan 23

1.3.3.2. Những nhân tố chủ quan 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH 26

2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 26

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất KD của công ty 28

2.1.3. Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 28

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu

xây dựng Thái Bình 30

2.2.1. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

trong thời gian qua 30

2.2.2. Nguồn vốn hình thành và cơ cấu vốn của công ty 32

2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng

Thái Bình 34

2.2.3.1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 35

2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 36

2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 40

2.3. Đánh giá tình hình sử dụng vốn của công ty 44

2.3.1. Những kết quả đạt được 44

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH 47

3.1. Định hướng phát triển của công ty 47

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần

vật liệu xây dựng Thái Bình 48

3.2.1. Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty

cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 49

3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định công ty

cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 55

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty

cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình 56

3.3. Kiến nghị với nhà nước 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY