Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thạch cao xi măng

Các lợi thế khác như sự bảo trợ của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tín

dụng, các tổ chức kinh tế khác, uy tín của đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Điều quan trọng là sau khi phân tích các đối thủ cạnh tranh công ty phải tiến

hành phân loại các đối thủ cạnh tranh như các đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, các đối

thủ cạnh tranh ngang sức và đối thủ cạnh tranh yếu hơn, việc phân loại đối thủ cạnh

tranh sẻ giúp cho Công ty có chiến lược hợp lý khi tham gia vào thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên Công ty cũng cần phải nhận thức rằng các đối thủ cạnh tranh

không phải lúc nào cũng đối lập nhau mà trong một chừng mực nào đó có các đối

thủ cạnh tranh có thể liên kết , tạo một môi trường kinh doanh năng động.

3.2.2.1.3. Những yêu cầu khi thực hiện giải pháp

Sau khi phân tích đầy đủ các nội dung trên, tiến hành phân tích theo mô hình

ma trận SWOT. Từ đó Công ty mới bắt đầu xây dựng chiến lược kinh doanh bao

gồm: Chiến lược cấp Công ty, chiến lược cấp bộ phận, chiến lược sản sản phẩm.

- Chiến lược chung của Công ty cần xác đinh rỏ các mục tiêu trước mắt và

nhịp độ tăng trưởng trong thời gian tới ( giai đoạn 2009-2013 ) về doanh thu, lợi

nhuận, đầu tư trang thiết bị, công tác nhân sự, mở rộng thị phần, bảo đảm việc làm

và thu nhập của người lao động. Chiến lược chung cũng phải đề ra các phương

hướng và thách thức để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Vì lĩnh vực họat động của Công ty chủ yếu là sản xuất và kinh doanh nên

chiến lược thị trường của Công ty cần chú trọng đến công tác họat động marketing,

mở rộng các mối quan hệ với khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, làm cơ sở

cho việc mở rộng thị trường, chiến lược thị trường cũng phải xác rõ định khu vực

địa lý mà doanh nghiệp muốn tham gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY