Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tại chi cục hải quan Thủy An

Cập nhật liên tục các thông tin thay đổi về khung xử phạt, những sai phạm khi

làm thủ tục hải quan, hay những quy định nhà nước về hải quan qua từng tháng, từng

quý; Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan là những biện pháp quan

trọng nhất đến hạn chế và giải quyết rủi ro trên. Cụ thể:

Một là, phân loại đối tượng để áp dụng chính sách quản lý rủi ro một cách phù

hợp và có hiệu quả. Trong đó ngành Hải quan cần triển khai áp dụng cơ chế cam kết,

tự nguyện tuân thủ, trong đó bao gồm một loạt các hoạt động được xúc tiến như: đơn

giản hoá thủ tục hải quan dựa trên việc áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro; hỗ trợ cung

cấp thông tin liên quan đến chính sách, quy trình thủ tục hải quan; cảnh báo rủi ro để

doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt tình trạng vi phạm hoặc chủ động khắc phục những

nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật hải quan.

Việc áp dụng các biện pháp này được thực hiện chủ yếu đối với các tổ chức cá

nhân mới tham gia hoạt động hải quan hoặc do những hạn chế về trình độ, năng lực

tham gia hoạt động hải quan dẫn đến những vi phạm nhưng không nghiêm trọng. Việc

áp dụng các biện pháp này tiết kiệm rất lớn về nguồn lực trong việc thực hiện các biện

pháp kiểm tra kiểm soát, trong khi có thể đem lại những hiệu quả rất lớn.

Hai là, áp dụng một cách hiệu quả những biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp

và kịp thời phát hiện xử phạt đối với những trường hợp vi phạm. Đối với những tổ

chức, cá nhân cố ý không tuân thủ hoặc đã được thông báo nhưng vẫn còn tình trạng vi

phạm kéo dài cần áp dụng những biện pháp kiểm tra, kiểm soát một cách phù hợp;

thậm chí cần áp dụng biện pháp kiểm tra hàng hoá, phương tiện trong thông quan

trong một thời gian nhất định để ngăn chặn, bắt buộc tổ chức, cá nhân phải tuân thủ

pháp luật hải quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY