Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hùng Vương

LỜI CAM ĐOAN . i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.4

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại .4

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại.4

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.5

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn.5

1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn: .7

1.1.3. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.9

1.1.3.1. Khái niệm và bản chất tín dụng ngân hàng.9

1.1.3.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng .10

1.1.3.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng: .12

1.1.4 Những quy định pháp lý về hoạt động tín dụng .13

1.1.4.1 Nguyên tắc cho vay:.13

1.1.4.2 Điều kiện cho vay: .14

1.1.4.3 Bảo đảm tiền vay.15

1.2. Chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại .15

1.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng.15

1.2.2 Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng.18

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.19

1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá mang tính định tính: .19

1.2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá mang tính định lượng: .20

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NHTM: .24

1.2.4.1 Các nhân tố mang tính chủ quan:.24

1.2.4.2 Các nhân tố mang tính khách quan:.28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY