Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. 2

1. Tín dụng ngân hàng 2

1.1. Khái niệm về tín dụng 2

1.2. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng 2

1.3. Bản chất của tín dụng ngân hàng 3

2. Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế 3

2.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn để duy trì quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục và ngày càng mở rộng. 3

2.2. Tín dụng ngân hàng tác động có hiệu quả đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế và góp phần tạo nên một cơ cấu kinh tế hợp lý. 4

2.3. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ đắc lực cho các ngành kinh tế kém phát triển và những ngành kinh tế mũi nhọn. 4

2.4. Tín dụng ngân hàng có vai trò quyết định đến sự ổn định lưu thông tiền tệ và có vai trò kiểm soát nền kinh tế. 4

2.5. Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nước ngoài thúc đẩy quá trình mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế trong khu vực và trên thế giới. 4

3. Phân loại tín dụng 5

4. Quy trình nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng thương mại 6

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 9

1. Khái niệm chất lượng tín dụng 9

2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 10

2.1. Doanh số cho vay và doanh số thu nợ . 10

2.2. Hệ số sử dụng vốn vay. 10

2.3 . Tỷ lệ sinh lời tín dụng 11

2.4. Tỷ trọng nợ quá hạn 11

2.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 12

2.6. Thu nhập bình quân hàng năm. 12

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 12

3.1. Các nhân tố chủ quan 12

3.2. Các nhân tố khách quan 13

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DUNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI 14

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI. 14

1. Sự hình thành của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. 14

2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội 15

2.1. Nhiệm vụ của các phòng ban 16

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM QUA 17

1. Công tác huy động vốn 17

2. Công tác cho vay 18

3. Hoạt động khác 19

4. Kết quả hoạt động tài chính của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 20

III. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI” 21

1. Các hình thức cấp tín dụng tại chi nhánh 21

1.1. Cho vay từng lần 21

1.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng 22

1.4. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 23

1.5. Cho vay theo dự án đầu tư 23

2. Chất lượng tín dụng tại chi nhánh 23

2.1. Cơ cấu dư nợ 23

2.2. Hệ số sử dụng vốn vay 26

2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn 26

2.4. Tốc độ luân chuyển vốn 26

2.5. Tình hình nợ xấu 27

2.6. Khả năng sinh lời tín dụng của chi nhánh 28

3. Đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội” 28

3.1. Những kết quả đạt được 28

3.2. Một số hạn chế 29

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT NAM HÀ NỘI”. 30

I. ĐỊNH HƯỚNG VỀ MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT NAM HÀ NỘI 30

1. Công tác huy động vốn: 30

2. Công tác tín dụng 30

3. Công tác Tài chính 30

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI . 30

1. công tác nguồn vốn : 31

2. Về công tác tín dụng 31

3. Nâng cao chất lượng nguồn thông tin đầu vào 32

4. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng 32

5. Cải tiến, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 34

6. Thực hiện tốt các quy chế về đảm bảo tiền vay 35

KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 36

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY