Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Tín dụng ngân hàng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.1.1 Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển của nền kinh tế 3

1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.1.1.2 Vai trò của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 7

1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về tín dụng Ngân hàng 10

1.1.2.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng 10

1.1.2.2 Phân loại tín dụng Ngân hàng 11

1.1.3 Tầm quan trọng của tín dụng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ 13

1.2 Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại đối với các DN vừa và nhỏ 17

1.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng 17

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với các DNVVN 18

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với các DNVVN 23

1.2.3.1 Nhân tố từ phía Ngân hàng 23

1.2.3.2 Nhân tố từ phía khách hàng 26

1.2.3.3 Nhân tố từ phía nền kinh tế xã hội 27

CHƯƠNG 2 29

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 29

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở CHI NHÁNH 29

NHNNO & PTNT ĐÔNG HÀ NỘI 29

2.1 Giới thiệu chung về chi nhánh NHNNo & PTNT Đông Hà Nội 29

2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh 29

2.1.2 Bộ máy tổ chức điều hành tại Đông Hà Nội 32

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Đông Hà Nội 36

2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Đông Hà Nội 41

2.2.1 Những quy định chung về tín dụng đối với DNVVN ở Chi nhánh 41

2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh Đông Hà Nội những năm gần đây 46

2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Chi nhánh 53

2.3.1 Những kết quả đạt được 53

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 55

2.3.2.1 Một số mặt hạn chế trong tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh 55

2.3.2.2 Nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với DNVVN 56

CHƯƠNG 3 64

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI 64

CHI NHÁNH NHNNO & PTNT ĐÔNG HÀ NỘI. 64

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Chi nhánh Đông Hà Nội 64

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại Chi nhánh 66

3.2.1 Tăng cường khai thác những nguồn vốn có chi phí thấp 66

3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 67

3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tiền vay 68

3.2.4 Xử lý kịp thời nợ quá hạn 69

3.2.5 Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 69

3.2.6 Nâng cao chất lượng nhân sự 70

3.2.7. Đa dạng hoá các hình thức tín dụng 71

3.2.8 Tăng cường công tác tư vấn cho Doanh nghiệp vay vốn 72

3.2.9 Mở rộng Marketing Ngân hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng 73

3.3 Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và NHNo & PTNT Việt Nam 74

3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước 74

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 76

3.3.3. Kiến nghị đối với NHNNo&PTNT Việt Nam 78

Kết luận 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY