Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Phân bón Lam Sơn

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC C ÁC HÌNH MỤC LỤC. vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết.1

2. Mục tiêu nghiên cứu:.2

3. Câu hỏi nghiên cứu .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Phương pháp nhiên cứu.3

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP.7

1.1. Một số khái niệm nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực .7

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực .7

1.1.2. Vai trò nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .9

1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.10

1.2.1. Chất lượng nguồn nhân lực.10

1.2.2. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực .12

1.2.2.1. Các tiêu chí đánh giá .12

1.2.2.2. Phương pháp đánh giá.13

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. 13

1.2.3.1. Nhân tố bên trong nguồn nhân lực.13

1.2.3.2. Nhân tố bên ngoài nguồn nhân lực .15

1.2.4. Mục tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty .17

1.3. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.23

1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Nhật bản.23

1.3.2. Kinh nghiệm của Singapore [29] .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY