Luận văn Giải pháp nâng cao chất luợng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp FDI tại Khu Công nghiệp Lễ Môn tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iv

CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI . vi

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ. ix

MỤC LỤC.x

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích của đề tài .2

3. Đối tượng, phạm vi và địa điểm nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5.Kết cấu luận văn.3

PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4

Chương1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

NGUỒN NHÂN LỰC.4

1.1. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN

LỰC.4

1.1.1. Một số khái niệm.4

1.1.2. Mục tiêu của nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .8

1.1.3. Tầm quan trọng của nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .9

1.1.4. Chức năng của nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .9

1.2. NHỮNGNỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC .12

1.2.1. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và trình độ tay nghề cho lao động.12

1.2.2. Nâng cao kỹ năng hợp tác lao động, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công

nghiệp.13

1.2.3. Nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách và thể lực cho người lao động .14

1.2.4. Đào tạo huấn luyện và nâng cao chất lượng lao động .18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY