Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng vinaphone trả sau tại viễn thông Thừa Thiên Huế

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế

Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ

Mục lục

PHẦN 1. MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Cấu trúc luận văn .4

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.5

1.1. Tổng quan về khách hàng .5

1.1.1. Khách hàng và phân loại khách hàng .5

1.1.2. Sự thỏa mãn của khách hàng .6

1.2. Tổng quan về chăm sóc khách hàng .7

1.2.1. Chăm sóc khách hàng .7

1.2.2. Vai trò của chăm sóc khách hàng đối với doanh nghiệp .9

1.2.3. Nguyên lý và phương thức chăm sóc khách hàng .9

1.3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông .10

1.3.1. Khái niệm.10

1.3.2.Vai trò .12

1.3.3. Nội dung .13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY