Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc Kmer tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .3

LỜI CẢM ƠN .4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .7

DANH MỤC CÁC BẢNG .

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.

DANH MỤC CÁC BẢN ĐỒ.

MỞ ĐẦU.9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CLCS DÂN CƯ.18

1.1. Những vấn đề lý luận .18

1.1.1. Quan niệm về CLCS .18

1.1.2. Các tiêu chí đánh giá CLCS dân cư .19

1.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến CLCS dân cư .27

1.2. Khái quát về CLCS dân cư .29

1.2.1. Về HDI của Việt Nam.29

1.2.2. Về chỉ tiêu kinh tế .30

1.2.3. Về giáo dục – việc làm.33

1.2.4. Chỉ số về y tế, chăm sóc sức khoẻ .36

1.2.5. Về nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt .37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .38

Chương 2. THỰC TRẠNG CLCS ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER TỈNH TRÀ VINH.40

2.1. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu .40

2.1.1. Vị trí địa lí.40

2.1.2. Phạm vi lãnh thổ .40

2.1.3. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .40

2.1.4. Kinh tế - xã hội.42

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến CLCS dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh .49

2.2.1. Vị trí địa lý .49

2.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội .49

2.2.3. Các nhân tố tự nhiên .49

2.2.4. Một số chính sách dân tộc Khmer được hưởng .49

2.3. Khái quát về CLCS dân cư tỉnh Trà Vinh.57

2.3.1 Về kinh tế.57

2.3.2. Về giáo dục .60

2.3.3. Về y tế và chăm sóc sức khoẻ .62

2.3.4. Về sử dụng điện, nước sạch và nhà ở.64

2.3.5. Văn hoá, tinh thần .67

2.3.6. Lao động và việc làm.67

2.3.7. Về môi trường .67

2.3.8. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.67

2.4.Thực trạng CLCS của dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.70

2.4.1. Về thu nhập .70

2.4.2. Về giáo dục .72

2.4.3. Về y tế, chăm sóc sức khoẻ.75

2.4.4. Về nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt .79

2.4.5. Về văn hoá, tinh thần .81

2.4.6. Lao động - việc làm .82

2.4.7. Xoá đói giảm nghèo .83

2.4.8. Môi trường sống.856

2.4.9. Về đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, trật tự xã hội.85

2.5. Đánh giá về CLCS dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.86

2.6. So sánh CLCS dân tộc Khmer với CLCS dân cư toàn tỉnh .90

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .94

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CLCS ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

TỈNH TRÀ VINH .95

3.1. Cơ sở đưa ra định hướng.95

3.1.1.Theo định hướng phát triển của quốc gia.96

3.1.2. Theo định hướng phát triển của tỉnh .98

3.2. Các mục tiêu.102

3.2.1. Mục tiêu về tăng trưởng kinh tế.102

3.2.2. Mục tiêu về tiến bộ xã hội và xoá đói giảm nghèo .102

3.3. Những giải pháp nhằm nâng cao CLCS dân cư.103

3.3.1. Giải pháp nâng cao CLCS chung cho dân cư toàn tỉnh .103

3.3.2. Giải pháp cụ thế nâng cao CLCS dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh .106

3.4. Kiến nghị.117

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .119

KẾT LUẬN.120

TÀI LIỆU THAM KHẢO.122

PHỤ LỤC.126

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY