Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài.7

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .8

3. Phạm vi nghiên cứu .9

4. Lịch sử nghiên cứu đề tài .9

5. Hệ quan điểm và phương pháp nghiên cứu .11

6. Những đóng góp chính của đề tài.14

7. Cấu trúc đề tài.14

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC

SỐNG DÂN CƯ . 15

1.1. Khái niệm về chất lượng cuộc sống.15

1.1.1. Quan điểm triết học về chất lượng.15

1.1.2. Khái niệm chất lượng cuộc sống .15

1.2. Các tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống dân cư .18

1.2.1. HDI – một tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống .18

1.2.2. Chỉ số thu nhập bình quân đầu người (GDP) .22

1.2.3. Chỉ số về giáo dục.26

1.2.4. Chỉ số về y tế và chăm sóc sức khỏe .27

1.2.5. Các tiêu chí khác.29

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến CLCS dân cư .32

1.3.1. Vị trí địa lý.32

1.3.2. Các nhân tố tự nhiên .32

1.3.3. Các nhân tố kinh tế xã hội .32

1.4. Thực tiễn về chất lượng cuộc sống dân cư Việt Nam.33

1.4.1. GDP và GDP bình quân đầu người.33

1.4.2. Về chế độ dinh dưỡng.36

1.4.3. Về tuổi thọ bình quân và sức khỏe .36

1.4.4. Về chế độ giáo dục.38

1.4.5. Các điều kiện về sử dụng điện, nước sinh hoạt và nhà ở.394

1.4.6. Về HDI của Việt Nam .40

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ THÀNH

PHỐ CẦN THƠ. 43

2.1. Khái quát về TP. Cần Thơ.43

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của dân cư TP. Cần Thơ .43

2.2.1. Các nhân tố kinh tế - xã hội .43

2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.55

2.3. Hiện trạng chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ.61

2.3.1. Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập bình quân đầu người .62

2.3.2. Vấn đề lương thực, dinh dưỡng .66

2.3.3. Tiêu chí về giáo dục.69

2.3.4. Vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe .73

2.3.5. Điều kiện sống của các hộ gia đình .79

2.3.6. Mức hưởng thụ văn hóa tinh thần.83

2.3.7. Vấn đề môi trường sống .85

2.4. Đánh giá tổng hợp về chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ.89

2.5. Nguyên nhân của thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ .91

2.5.1. Nhận xét thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ.91

2.5.2. Nguyên nhân của thực trạng chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ .91

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

DÂN CƯ TP. CẦN THƠ. 95

3.1. Căn cứ xây dựng và định hướng các mục tiêu phát triển.95

3.1.1. Bối cảnh khu vực và trong nước ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư TP.Cần Thơ.95

3.1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng CLCS dân cư TP. Cần Thơ giai đoạn 2005 – 201296

3.2. Định hướng phát triển Kinh tế xã hội của TP. Cần Thơ .97

3.2.1. Các ngành, lĩnh vực kinh tế .97

3.2.2. Phát triển kết cấu hạ tầng.98

3.2.3. Định hướng phát triển các lĩnh vực xã hội với vấn đề nâng cao chất lượng cuộc

sống dân cư TP. Cần Thơ. .100

3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư TP. Cần Thơ .103

3.3.1. Nhóm giải pháp tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động .107

3.3.2. Nhóm giải pháp xóa đói giảm nghèo.112

3.3.3. Nhóm giải pháp đảm bảo nhu cầu lương thực và dinh dưỡng.113

3.3.4. Nhóm giải pháp về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.1155

3.3.5. Nhóm giải pháp về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe.116

3.3.6. Nhóm giải pháp nâng cao điều kiện và môi trường sống .117

3.3.7. Nhóm giải pháp nâng cao đời sống tinh thần và an ninh xã hội.118

KẾT LUẬN . 120

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY