Luận văn Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Đa dạng hoá phương thức cho vay: Trong hoạt động tín dụng cần

có nhiều phương thức cho vay được đề cập sau đây và được phép

thấu chi qua thẻ tín dụng.

- Đa dạng hoá khách h ng vay vốn: NHNo&PTNT Việt Nam cần

chú trọng mở rộng cho vay đối với mọi thành phần kinh tế, mọi đối

tượng khách hàng tránh việc cho vay quá mức đối với một khách

hàng, hạn chế rủi ro khi khách hàng gặp rủi ro không trả được nợ.

- Đa dạng hoá danh m c cho vay gắn liền với a dạng h a danh

m c ầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY