Luận văn Giải pháp marketing mở rộng thị trường sản phẩm tôm chua của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm đặc sản huế Tấn Lộc

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . v

DANH MỤC CÁC BẢNG .vi

MỤC LỤC.vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN .4

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING MỞ RỘNG THỊ

TRƯỜNG.5

1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN.5

1.1.1 Khái niệm về thị trường.5

1.1.2. Mở rộng thị trường và tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường .6

1.1.3. Marketing và vai trò của hoạt động marketing với việc mở rộng thị trường .14

1.1.4. Phân tích marketing mix của doanh nghiệp.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY