Luận văn Giải pháp marketing cho quản trị kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hòa Bình

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HOÀ BÌNH 5I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HÒA BÌNH 51.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình 51.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty: 71.2.1.Về cơ cấu tổ chức: 71.2.2. Về ngành nghề kinh doanh và chức năng nhiệm vụ: 91.2.3. Đặc diểm và tính chất sản xuất kinh doanh của công ty: 101.3. Tình hình kinh doanh của công ty: 111.3.1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty: 111.3.2. Tình hình tài chính của công ty: 121.3.3. Tình hình nhân sự của công ty 15II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HOÀ BÌNH 162.1. Kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 162.1.1. Bản chất của kênh phân phối: 162.1.2. Kênh phân phối của công ty: 192.2. Các dòng chảy trong kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 222.2.1. Dòng sản phẩm: 232.2.2. Dòng đàm phán: 242.2.3. Dòng sở hữu: 242.2.4. Dòng thông tin: 242.2.5. Dòng xúc tiến: 252.3. Các xung đột trong kênh phân phối của công ty: 262.4. Hoạt động và đánh giá hoạt động của các th ành viên kênh trong thời gian gần đây: 292.4.1. Hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối trong thời gian gần đây: 292.4.2. Đánh giá tình hình hoạt động của kênh trong thời gian gần đây: 312.5. Quản lý kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 33III. KÊNH PHÂN PHỐI CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 35CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HÒA BÌNH 36I. CÁC GIẢI PHÁP VỀ LỰA CHỌN CÁC THÀNH VIÊN KÊNH VÀ THIẾT KẾ KÊNH: 36II. TĂNG CƯỜNG SỰ ĐOÀN KẾT VÀ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG KÊNH: 37III. KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH VIÊN KÊNH: 40IV. SỬ DỤNG MARKETING-MIX TRONG QUẢN LÝ KÊNH: 423.1. Về chính sách sản phẩm: 423.2. Chính sách giá cả : 433.3. Xúc tiến khuyếch trương: 44KẾT LUẬN 45TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HOÀ BÌNH 5

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HÒA BÌNH 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình 5

1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty: 7

1.2.1.Về cơ cấu tổ chức: 7

1.2.2. Về ngành nghề kinh doanh và chức năng nhiệm vụ: 9

1.2.3. Đặc diểm và tính chất sản xuất kinh doanh của công ty: 10

1.3. Tình hình kinh doanh của công ty: 11

1.3.1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty: 11

1.3.2. Tình hình tài chính của công ty: 12

1.3.3. Tình hình nhân sự của công ty 15

II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HOÀ BÌNH 16

2.1. Kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 16

2.1.1. Bản chất của kênh phân phối: 16

2.1.2. Kênh phân phối của công ty: 19

2.2. Các dòng chảy trong kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 22

2.2.1. Dòng sản phẩm: 23

2.2.2. Dòng đàm phán: 24

2.2.3. Dòng sở hữu: 24

2.2.4. Dòng thông tin: 24

2.2.5. Dòng xúc tiến: 25

2.3. Các xung đột trong kênh phân phối của công ty: 26

2.4. Hoạt động và đánh giá hoạt động của các th ành viên kênh trong thời gian gần đây: 29

2.4.1. Hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối trong thời gian gần đây: 29

2.4.2. Đánh giá tình hình hoạt động của kênh trong thời gian gần đây: 31

2.5. Quản lý kênh phân phối của công ty bảo vệ thực vật Hoà Bình: 33

III. KÊNH PHÂN PHỐI CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 35

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHO QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THỰC VẬT HÒA BÌNH 36

I. CÁC GIẢI PHÁP VỀ LỰA CHỌN CÁC THÀNH VIÊN KÊNH VÀ THIẾT KẾ KÊNH: 36

II. TĂNG CƯỜNG SỰ ĐOÀN KẾT VÀ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG KÊNH: 37

III. KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH VIÊN KÊNH: 40

IV. SỬ DỤNG MARKETING-MIX TRONG QUẢN LÝ KÊNH: 42

3.1. Về chính sách sản phẩm: 42

3.2. Chính sách giá cả : 43

3.3. Xúc tiến khuyếch trương: 44

KẾT LUẬN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY