Luận văn Giải pháp liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sản xuất ở Nghệ an trong giai đoạn hiện nay

LỜI CAM ĐOAN . 1

DANH MỤC VIẾT TẮT . 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU . 3

LỜI MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 8

1.1. Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu . 8

1.2. Một số khái niệm. 10

1.2.1 Hệ thống giáo dục quốc dân. 10

1.2.2. Cơ sở đào tạo nghề. 12

1.2.3. Doanh nghiệp . 15

1.2.4. Công nhân kỹ thuật . 16

1.2.5. Đào tạo công nhân kỹ thuật . 17

1.2.6. Chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật . 17

1.2.7. Vai trò của lực lượng công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. . 18

1.2.8. Liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp. 20

1.2.9. Nhu cầu liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp . 21

1.3. Đào tạo công nhân kỹ thuật và việc làm trong cơ chế thị trường. 24

1.3.1. Xác định nhu cầu về nhân lực công nhân kỹ thuật . 24

1.3.2. Các phương pháp xác định nhu cầu về CNKT . 25

1.3.3. Đào tạo CNKT phải theo các quy luật của thị trường . 25

1.4. Mối liên kết giữa CSĐTN và DN. . 26

1.4.1. Tuân theo theo nguyên lý "Học đi đôi với hành" . 26

1.4.2. Nội dung của mối liên kết. 27

1.4.3. Một số mô hình về mối liên kết giữa CSĐTN và DN. . 33

1.5. Các loại hình tổ chức liên kết đào tạo giữa CSĐTN và DN. 35

1.5.1. CSĐTN và các DN là những đơn vị độc lập. . 35

1.5.2. Tổ chức đơn vị sản xuất nằm trong CSĐTN. . 36

1.5.3. Tổ chức CSĐTN nằm trong DN . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY