Luận văn Giải pháp khai thác nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.vii

MỤC LỤC . viii

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu:.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

4. Phương pháp nghiên cứu .4

5. Kết cấu luận văn:.5

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VÀ

HOẠT ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI .6

TẠI VIỆT NAM.6

1.1TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PCPNN TẠI VIỆT NAM.6

1.1.1.Khái niệm chung: .6

1.1.2.Phân loại tổ chức PCPNN: .9

1.1.3.Vai trò:.10

1.1.4.Tổ chức, phương thức hoạt động và hình thức viện trợ.11

1.2. HOẠT ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM11

1.2.1. Những cột mốc viện trợ PCPNN tại Việt Nam:.11

1.2.2. Tác động hữu cơ của ODA đối với viện trợ PCPNN:.16

1.2.3. Những thiện chí chính trị của các TCPCPNN đối với Việt Nam .17

1.2.4. Viện trợ PCPNN bổ túc cho yếu tố công bằng xã hội .18

1.2.5. Bộ máy quản lý và tiếp nhận viện trợ PCPNN tại Việt Nam.19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY