Luận văn Giải pháp huy động vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng trị đến năm 2020

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Danh mục từ viết tắt.iii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .iv

Mục lục.v

Danh mục các bảng .vii

Danh mục đồ thị .viii

PHẦN 1. MỞ DẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG CÁC

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN .5

1.1. Tổng quan lý luận về huy động vốn đầu tư phát triển nông thôn .5

1.1.1. Khái niệm về huy động vốn .5

1.1.2. Một số chỉ tiêu huy động vốn đầu tư cho phát triển nông thôn .10

1.1.3. Các nguồn vốn tác động đến huy động vốn đầu tư phát triển nông thôn .10

1.2. Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương trong nước về huy động vốn đầu tư

phát triển nông thôn .17

1.2.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc về huy động đóng góp cộng đồng cho phong trào

làng mới (Se-man-un-đông).17

1.2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan từ phong trào mỗi làng một sản phẩm .20

1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào làng mới và phong trào mỗi làng

một sản phẩm .21

1.2.4. Kinh nghiệm xây dựng NTM ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY