Luận văn Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bến Tre

Qua kết quả khảo sát ý kiến 90 CBCNV trong toàn Công ty về điều kiện và

môi trường làm việc tại bảng 2.16 và bảng 2.17 cho thấy: Tiêu chí “Nhân viên Công

ty có tác phong làm việc khẩn trương, đúng giờ” có 75,5% ý kiến đồng ý hoặc hoàn

toàn đồng ý; tiêu chí “Các nhân viên đối xử với nhau thân thiết, thoải mái” có

94,4% ý kiến đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý; tiêu chí “Nhân viên có tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc” có 84,4% ý kiến đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý; tiêu chí

“Nhân viên được tôn trọng và tin cậy trong công việc” có 90,0% ý kiến đồng ý hoặc

hoàn toàn đồng ý; tiêu chí “Nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt” có

73,3% ý kiến đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý; cuối cùng là tiêu chí “Công ty cho Anh

(Chị) được linh hoạt và những quyền hạn cần thiết để thực hiện công việc sáng tạo,

có hiệu quả cao” có 83,3% ý kiến đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY