Luận văn Giải pháp hoàn thiện hoạt động tài trợ vốn tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh ngân hàng phát triển Thừa Thiên Huế

Việc quy định về hồ sơ XLRR hiện nay quá nhiều, việc xem xét giải quyết các

hồ sơ XLRR phải qua nhiều bộ phận, thời gian xử lý kéo dài (có khi lên đến vài

năm), đặc biệt là các hồ sơ vượt quá thẩm quyền của NHPT Việt Nam. Điều này

ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tài trợ vốn tín dụng đầu tư phát triển của VDB Chi

nhánh Huế nói riêng, hệ thống NHPT Việt Nam nói chung trong việc xử lý các tồn

tại của tiền thân NHPT (Quỹ HTPT trước đây). Vì vậy Bộ Tài chính cần nghiên cứu

đơn giản hóa thủ tục xử lý, quy định thời hạn xử lý hồ sơ XLRR, tránh tình trạng

“treo” các hồ sơ XLRR như hiện nay.

2.2. Kiến nghị đối với NHPT Việt Nam

- Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định liên quan của Nhà nước đến công

tác tài trợ vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước đề nghị NHPT thường xuyên cập nhật,

hệ thống hóa và hoàn thiện các quy định chồng chéo giữa các ban nghiệp vụ, tạo

điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh NHPT trong quá trình thực thi các nghiệp vụ.

Ngoài ra, để hoạt động tài trợ vốn tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh được hoàn thiện

hơn, đề nghị NHPT xem xét soạn thảo, ban hành một sổ tay hướng dẫn thẩm định

DA ĐT, tách bạch với sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư như hiện nay.

- Để công tác tài trợ vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước đáp ứng kịp thời nhu

cầu của khách hàng, đề nghị NHPT đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa công tác thanh

toán trong nước. Hiện nay, NHPT đã xây dựng và triển khai chương trình VDB

Online phục vụ cho công tác kế toán nói chung, công tác thanh toán nói riêng.

Chương trình này đã giúp cho công tác thanh toán trong nước bước đầu được cải

tiến, tuy nhiên vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp và phổ biến. Vì vậy, trong thời gian

tới, NHPT cần đẩy mạnh công tác thanh toán trong nước theo hướng chuyên nghiệp

và hiện đại hơn, nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tại Chi nhánh,

đặc biệt là khách hàng đang vay vốn tại NHPT, từ đó hỗ trợ cho công tác thu nợ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY