Luận văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của tập đoàn điện lực Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.vii

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ .viii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM

SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ

NHÀ NƯỚC.15

1.1. Khái quát chung về kiểm soát trong quản lý và kiểm soát nội bộ trong

doanh nghiệp.15

1.1.1. Chức năng kiểm soát trong quản lý .15

1.1.1.1.Khái niệm và vai trò của kiểm soát trong quản lý .15

1.1.1.2.Các loại kiểm soát .17

1.1.2. Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp .19

1.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.23

1.2.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.23

1.2.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.25

1.2.3. Mối quan hệ giữa hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong

doanh nghiệp .29

1.2.3.1.Khái quát về rủi ro và quản trị rủi ro doanh nghiệp.29

1.2.3.2.Mối quan hệ giữa quản trị rủi ro doanh nghiệp và hệ thống kiểm

soát nội bộ.31

1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Tập đoàn kinh tế Nhà nước .32

1.3.1. Tổng quan về Tập đoàn kinh tế Nhà nước .32

1.3.1.1. Khái niệm Tập đoàn kinh tế .32

1.3.1.2. Vai trò của Tập đoàn kinh tế.35

1.3.1.3. Các loại Tập đoàn kinh tế.38

1.3.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.39

1.3.2.1.Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế Nhà nước ảnh hưởng đến việc thiết kế và

vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn .39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY