Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gỗ MDF VGF Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬNVĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

MỤC LỤC. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của luận văn. .3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN

LỰC.4

1.1 Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực .4

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản.4

1.2 Nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực .8

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực .8

1.2.2 Phân tích công việc .10

1.2.3 Công tác tuyển dụng lao động.17

1.2.4 Công tác bố trí và sử dụng lao động .21

1.2.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .22

1.2.6 Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương .27

1.2.7 Chế độ phúc lợi đối với người lao động .32

1.3 Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất gỗ và ảnh hưởng của chúng đối với công tác

quản trị nhân sự .33

1.3.1 Những đặc điểm sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất gỗ .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY