Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Minh Thành

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Giới thiệu vài nét về Công ty TNHH dịch vụ và

Thương mại Minh Thành 2

I. Vài nét sơ lược về công ty 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH

Minh Thành 2

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 2

3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 4

II. Tình hình kinh doanh của Công ty 7

Chương II. Thực trạng công tác quản lý lao động tại

Công ty TNHH Minh Thành 9

I. Thực trạng công tác lao động tại Công ty 9

1. Cơ cấu lao động của Công ty 9

2. Tình hình bố trí và sử dụng lao động quản lý của công ty 12

3. Công tác tuyển dụng lao động của Công ty 13 4. Công tác đào tạo và phát triển lao động của công ty

Trong 3 năm qua 14

5. Chế độ đãi ngộ lao động 17

6. Hiệu quả sử dụng lao động 18

II. Đánh giá công tác quản lý lao động tại Công ty 21

1. Ưu điểm 21

2. Nhược điểm 22

Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản

lý lao động tại Công ty TNHH Minh Thành 23

I. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 23

1. Công tác lao động tiền lương 23

2. Công tác giáo dục - đào tạo 23

3. Công ty Bảo hiểm xã hội và an toàn lao động 24

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lao động

Tại Công ty 24

1. Xõy dựng hoạt động tuyển dụng theo một tiêu chuẩn

quy định 24

2. Tiến hành các hoạt động đào tạo và phát triển lao động

để phát huy tác dụng đối với Doanh Nghiệp 26

3. Cải tiến công tác đói ngộ lao động đối với

toàn bộ nhõn viờn trong Cụng ty 28

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY