Luận văn Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Đông sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lời cam đoan.i

Lời cám ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Các chữ viết tắt.iv

Danh mục các bảng biểu .v

Danh mục các sơ đồ, biều đồ . vii

Mục lục. viii

MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

DNNVV .4

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA .4

1.1.1. Khái niệm .4

1.1.2. Đặc điểm của DNNVV .8

1.1.3. Vai trò của DNNVV.11

1.1.4. Các nhân tố tác động đến DNNVV.12

1.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.13

1.2. HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DNNVV .15

1.2.1. Khái niệm hỗ trợ phát triển DNNVV.15

1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở

Việt Nam được rút ra từ một số nước trên thế giới.24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN DNNVV Ở

HUYỆN ĐÔNG SƠN .33

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN ĐÔNG SƠN .33

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội .33

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY