Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (mhb) - Chi nhánh Phú Thọ

LỜI CẢM ƠN .i

LỜI CAM ĐOAN .ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU .v

A. DANH MỤC HÌNH VẼ .vi

B. DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi

MỞ ĐẦU .viii

1. Lý do chọn đề tài : .viii

2. Mục đích nghiên cứu .viii

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : .viii

4. Phương pháp nghiên cứu .ix

5. Những đóng góp của luận văn: .ix

6. Kết cấu của luận văn .ix

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI.1

1.1 Rủi ro tín dụng của NHTM . 1

1.1.1 Hoạt động tín dụng của NHTM . 1

1.1.2 Rủi ro tín dụng của NHTM . 7

1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM . 13

1.2.1. Khái niệm hạn chế RRTD của NHTM .13

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ hạn chế RRTD của NHTM .13

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM . 15

1.3.1 Nhân tố chủ quan .15

1.3.2 Nhân tố khách quan .22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY