Luận văn Giải pháp giảm nghèo cho các hộ nông dân xã Xuân lam, huyện Thọ xuân, tỉnh thanh Hóa Tế

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT . viv

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. viv

DANH MỤC CÁC BẢNG. xvi

MỤC LỤC. xivii

MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Đóng góp của đề tài.3

6. Kết cấu của đề tài .4

NỘI DUNG .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NGHÈO VÀ

GIẢM NGHÈO .5

1.1. QUAN NIỆM VỀ VẤN ĐỀ NGHÈo.5

1.1.1. Quan niệm chung .5

1.1.2. Quan niệm về nghèo ở Việt Nam.8

1.1.3. Một số khái niệm liên quan.9

1.1.4. Tiêu chuẩn xác định nghèo.10

1.2. QUAN NIỆM VÀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO .1918

1.2.1 Quan niệm chung .1918

1.2.2. Quan niệm giảm nghèo ở nước ta .2120

1.2.3. Nội dung giảm nghèo.2221

1.2.4. Chủ trương và chính sách về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước .2423

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY