Luận văn Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước khu kinh tế chân mây – Lăng Cô

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các bản đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC.5

1.1. Lý luận cơ bản về hoạt động đầu tư và đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách

nhà nước .5

1.1.1. Hoạt động đầu tư.5

1.1.2. Đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước .6

1.2. Lý luận vê quản lý và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn

ngân sách nhà nước .9

1.2.1. Dự án đầu tư.9

1.2.2. Dự án đầu tư xây dựng.13

1.2.3. Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng.19

1.2.4. Tiến độ của dự án đầu tư xây dựng và tác động đối với phát triển kinh tế - xã

hội.25

1.3. Kinh nghiệm quản lý và thực hiện tiến độ dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN ở

một số nước trên thế giới và các địa phương ở Việt Nam .28

1.3.1. Kinh nghiệm trên thế giới .28

1.3.2. Kinh nghiệm các địa phương ở Việt Nam .31

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY