Luận văn Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạch tuynel của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Vinh - Đông Sơn - Thanh Hóa

Về kênh phân phối: trong những năm qua, bằng sự nỗ lực của mình Công ty đã

xây dựng và phát triển được hệ thống đại lý, người môi giới với số lượng lớn. Nhìn

chung, kênh phân phối của Công ty là phù hợp với đặc điểm sản phẩm, mang lại hiệu

quả cao trong công tác tiêu thụ sản phẩm và được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên,

sự bố trí các đại lý, các người môi giới còn chưa hợp lý về khoảng cách, chủ yếu ở

thành phố Thanh Hóa mà chưa khai thác được nhiều ở các thị trường khác. Trong thời

gian tới Công ty cần xem xét và điều chỉnh cho phù hợp và mở rộng phát triển thêm

được các thị trường mới.

- Về chính sách xúc tiến bán hàng: bước đầu chính sách xúc tiến của Công ty đã

mang lại hiệu quả trong công tác tiêu thụ, và được khách hàng đánh giá khá cao. Tuy

nhiên, trong thời gian tới Công ty cần đưa ra các chính sách xúc tiến bán hàng cần có

sự khác biệt và đột phá so với đối thủ cạnh tranh nhằm thu hút được khách hàng.

Trên đây là các nhân tố ảnh hưởng và cũng như những giải pháp nhằm đẩy

mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đó là những kết quả có được thông qua sự phân

tích đánh giá thực tiễn hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, do bản

chất của thị trường là luôn biến động, nên khi đưa ra giải pháp trong thực tế cần xem

xét sự liên quan của mỗi nhân tố là như thế nào đối với chính sách tiêu thụ sản phẩm.

Có như vậy mới cân nhắc được là nên nhấn mạnh đầu tư cho yếu tố nào, những yếu tố

nào cần được đầu tư vừa phải và những yếu tố nào coi là thứ yếu. Vì vậy, trên cơ sở đó,

tôi đưa ra những kiến nghị như sau.

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Vinh - Đông Sơn - Thanh Hóa

Trường Đại học Kinh tế Huế90

Công ty cần tìm kiếm và mở rộng thị trường mới để tăng cường khả năng tiêu thụ,

giảm bớt ảnh hưởng của áp lực cạnh tranh với các Công ty, nhà máy gạch trong tỉnh. Đây

là hướng phát triển lâu dài trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục củng cố và kiện toàn lại bộ máy tổ chức quản lý nhân sự hiệu quả và

linh động, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức,

ý thức làm việc của đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc của họ.

Tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa phương, với hệ thống khách hàng

đại lý và người môi giới để giữ và phát triển thị trường hiện hữu.

Trong thời gian qua Công ty cũng đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ

sản phẩm, các giải pháp mà Công ty đang thực hiện là có hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty

cần xem xét lại các giải pháp của mình để công tác tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả cao:

- Cần ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng chính sách giá cho phù hợp với chất lượng, phù hợp với các đối

tượng khách hàng và phù hợp với tình hình thị trường.

- Tìm cách hạ giá thành sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản

phẩm của Công ty trong điều kiện mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Chính sách phân phối sản phẩm của Công ty phải hợp lý, phải đáp ứng tối đa

yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là khác hàng chiến lược của Công ty. Phải có chính

sách để giữ chân được khách hàng hiện hữu và thu hút được đông đảo khách hàng mới.

2.2. Đối với chính quyền địa phương

Cần tính toán chính xác nguồn tài nguyên, lực lượng lao động địa phương trước

khi cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp, để tránh tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa

các nhà đầu tư với nhau, gây xáo trộn thị trường, hiệu quả kinh doanh thấp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc khai thác nguyên liệu

đầu vào để ổn định và phát triển sản xuất. Qua đó giúp doanh nghiệp hoạt động sản

xuất kinh doanh thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần vào việc phát triển

kinh tế xã hội của địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY