Luận văn Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của cơ sở rượu gạo Thủy Dương

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục bảng .v

Danh mục sơ đồ. vii

Danh mục đồ thị . viii

Mục lục. ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Dự kiến đóng góp khoa học của luận văn.6

6. Kết cấu luận văn.6

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ .7

SẢN PHẨM VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM RƯỢU.7

1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm .7

1.1.1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm.7

1.1.2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp .7

1.2. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .8

1.2.1. Điều tra nghiên cứu thị trường tiêu thụ .8

1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm .10

1.2.3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm .12

1.2.4. Xúc tiến thương mại .17

1.2.5. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm.18

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY