Luận văn Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên việt – Chi nhánh Đông Đô

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.4

1.1.Những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng.4

1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng.4

1.1.2 Đặc điểm.4

1.1.3 Lợi ích của cho vay tiêu dùng .6

1.1.4 Phân loại .7

1.1.5 Vai trò của cho vay tiêu dùng.17

1.2 Nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các

Ngân hàng thương mại.18

1.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng. 18

1.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính đổi mới trong hoạt động cho vay

tiêu dùng. 19

1.2.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt cho vay tiêu dùng đối với

khách hàng. 20

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân

hàng thương mại .22

1.3.1 Các nhân tố bên trong.22

1.3.2 Các nhân tố bên ngoài .24

TÓM TẮT CHƯƠNG I .28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY