Luận văn Giải pháp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU. i

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Các câu hỏi nghiên cứu.2

3. Mục tiêu nghiên cứu .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

5. Hạn chế của đề tài.4

6. Cấu trúc của luận văn.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 6

1.1 Các khái niệm liên quan.6

1.1.1 Các vấn đề chung về NHTM . 6

1.1.1.1 Khái niệm NHTM.6

1.1.1.2 Dịch vụ của ngân hàng.7

1.1.2 Một số vấn đề lý luận về đa dạng hóa dịch vụ. 15

1.1.2.1 Khái niệm đa dạng hóa dịch vụ.15

1.1.2.2 Đặc điểm của đa dạng hóa dịch vụ NHTM .18

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa dịch vụ của NHTM . 20

1.1.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng .20

1.1.3.2 Các nhân tố bên trong Ngân hàng .22

1.2 Kinh nghiệm đa dạng hóa dịch vụ của một số Ngân hàng trên thế giới và bài

học đối với các NHTM ở Việt Nam .24

1.3 Phương pháp nghiên cứu .27

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY