Luận văn Giải pháp chủ yếu phát triển nghề khai thác hải sản tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

ĐẶT VẤN ĐỀ.1

Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH THUỶ SẢN VÀ PHÁT TRIỂN

NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN.5

1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM NGÀNH THUỶ SẢN.5

1.1.1. Khái niệm ngành thủy sản.5

1.1.2. Phân loại ngành thủy sản.5

1.1.3. Đặc điểm ngành thuỷ sản .6

1.2. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM NGHỀ KHAI THÁC HẢI SẢN .7

1.2.1. Khái niệm nghề khai thác hải sản .7

1.2.2. Phân loại nghề khai thác hải sản .7

1.2.3. Đặc điểm của nghề khai thác hải sản .8

1.3. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH THUỶ SẢN VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN

TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.10

1.3.1. Cung cấp thực phẩm, đáp ứng nhu cầu vật chất của con người.10

1.3.2. Góp phần tăng trưởng kinh tế .11

1.3.3. Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.11

1.3.4. Góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu .12

1.3.5. Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.13

1.3.6. Góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo quốc phòng-an ninh của đất

nước.13

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY