Luận văn Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Nam định đến năm 2020

LỜI CẢM ƠN.ii

LỜI CAM ĐOAN . iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.vi

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỔ CHỨC .3

1.1. Chất lượng nguồn nhân lực – đảm bảo quan trọng của phát triển kinh tế của

tổ chức.3

1.1.1. Phát triển kinh tế.3

1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực .5

1.2. Phương pháp đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của phát triển kinh

tế của tổ chức . .10

1.2.1 Phương pháp đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của phát triển

kinh tế của tổ chức về mặt toàn bộ.10

1.2.2 Phương pháp đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của phát triển

kinh tế của tổ chức kinhh tế về mặt cơ cấu .11

1.3. Các yếu tố quyết định tình hình phát triển nguồn nhân lực của tổ chức kinh

tế.13

1.3.1. Chất lượng đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ, đào tạo mới nhân lực

cho phát triển kinh tế .13

1.3.1.1. Tăng mức độ hấp dẫn của chính sách hỗ trợ và mức độ hợp lý của

việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên quản lý của tổ

chức kinh tế.13

1.3.1.2. Tăng chất lượng đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên viên

công nghệ của tổ chức kinh tế.16

1.3.1.3. Tăng mức độ hấp dẫn của chính sách hỗ trợ và mức độ hợp lý của

việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân, nhân viên bán

hàng (đội ngũ thợ) của tổ chức kinh tế. .19

1.3.2. Mức độ hấp dẫn của chính sách thu hút các loại nhân lực chất lượng cao

từ ngoài.21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY