Luận văn Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử

MỤC LỤCTrangLời nói đầu.2-3 Chương 1. Giải gần đúng phương trình phi tuyến trên máy tính điện tử . . . 4 Đ1. Giải gần đúng phương trình f(x) = 0 . . . 4Đ2. Các phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0 . . . . 10 Đ3. Tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0 trên máy tính điện tử . . . 24 Chương 2. Giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường trên máy tính điện tử . 48Đ1. Phương pháp giải gần đúng bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường . . .48Đ2. Phương pháp Euler . . . . 52 Đ3. Phương pháp Runge-Kutta . . . 57 Đ4. Giải bài toán Cauchy cho phương trình vi phân trên máy tính điện tử . . . .64 Kết luận.82 Tài liệu tham khảo.83

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu.2-3

Chương 1. Giải gần đúng phương trình phi tuyến trên máy tính điện

tử . . . 4

Đ1. Giải gần đúng phương trình f(x) = 0 . . . 4

Đ2. Các phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0 . . . . 10

Đ3. Tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0 trên máy tính điện

tử . . . 24

Chương 2. Giải gần đúng nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình vi phân

thường trên máy tính điện tử . 48

Đ1. Phương pháp giải gần đúng bài toán Cauchy cho phương trình vi phân

thường . . .48

Đ2. Phương pháp Euler . . . . 52

Đ3. Phương pháp Runge-Kutta . . . 57

Đ4. Giải bài toán Cauchy cho phương trình vi phân trên máy tính điện tử

. . . .64

Kết luận.82

Tài liệu tham khảo.83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY