Luận văn Giá trị tiên đoán tiền sản giật của sflt - 1 và plgf, tỷ số sflt - 1 / plgf ở thai phụ 24 - 28 tuần tại thành phố Hồ Chí Minh

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh muc̣ các chữ viết tắt

Danh mục thuâṭ ngữ đối chiếu Anh - Viêṭ

Danh muc̣ các bảng

Danh mục các biểu đồ

Danh mục các sơ đồ

Danh muc̣ các hình

ĐẶT VẤN ĐỀ.1

Mục tiêu nghiên cứu .4

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.5

Tăng huyết áp trong thai kỳ.5

Cơ chế bêṇ h sinh của tiền sản giâṭ .11

Lịch sử các nghiên cứu về sFlt-1, PlGF trong tiền sản giật .20

Nghiên cứ u bêṇ h – chứ ng lồng (Nested case – control study).25

Ảnh hưởng của việc lưu trữ thời gian dài trên giá trị của sFlt-1, PlGF26

Phương pháp định lượng sFlt-1, PlGF theo kỹ thuật miễn dịch Sandwich

.26

Thời điểm thực hiện tầm soát tiền sản giật .27

Lựa chọn đối tượng để tầm soát tiền sản giật.28

Mối liên quan giữa giá trị nồng độ sFlt-1, PlGF và tỷ số sFlt-1/PlGF ở

tuần thai 24-28 với sự xuất hiện TSG ở nhóm thai phụ nguy cơ cao .29

Ngưỡng giá trị của sFlt-1, PlGF, sFlt-1/PlGF trong tiên đoán tiền sản

giật .32

Tình hình thực tế tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành

phố Hồ Chí Minh.35

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.37

Thiết kế nghiên cứ u .37

Đối tươṇ g nghiên cứ u.37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY