Luận văn Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong dạy học toán ở phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài và những câu hỏi ban đầu .1

2. Khung lý thuyết tham chiếu .4

3. Mục đích nghiên cứu.5

4. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn.5

Chương 1 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG THỂ

CHẾ DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG .7

1.1 Số lớn nhất, số bé nhất trong nội dung học tập các tập số .8

1.1.1 Phân tích chương trình.8

1.1.2 Phân tích các sách giáo khoa .11

1.2 GTLN, GTNN của biểu thức và của hàm số.20

1.2.1 GTLN, GTNN của biểu thức ở lớp 7.20

1.2.1.1 GTLN, GTNN của biểu thức chứa dấu trị tuyệt đối .20

1.2.1.2 GTLN, GTNN của biểu thức chứa căn thức bậc hai .21

1.2.2 GTLN, GTNN của biểu thức và của hàm số ở lớp 9.23

1.2.3 GTLN, GTNN trong các SGK Đại số, Giải tích lớp 10, 11, 12 .28

1.2.3.1 Chương trình nâng cao.28

1.2.3.1.1 GTLN, GTNN trong sách Đại số 10 nâng cao.28

1.2.3.1.2 GTLN, GTNN trong SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao .44

1.2.3.1.3 GTLN, GTNN trong sách Giải tích 12 nâng cao .50

1.2.3.2 Chương trình chuẩn.62

1.3 Bàn về các thuật ngữ giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số.63

1.4 Kết luận .70

Chương 2 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG SƯ PHẠM CỦA ĐỐI TƯỢNG BẤT

ĐẲNG THỨC KHÔNG NGHIÊM NGẶT .73

2.1 Bất đẳng thức không nghiêm ngặt trong các SGK Toán phổ thông .74

2.1.1 Sách Toán 6 .74

2.1.2 Sách Toán 7 .74

2.1.3 Sách Toán 8 .76

2.1.4 Sách Toán 9 .77

2.1.5 Các sách Đại số lớp 10 .79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY