Luận văn Giá thành sản phẩm

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2

I. Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm. 2

1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 2

2. Phân loại giá thành sản phẩm. 2

II. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 3

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 3

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TẠO MẪU IN VÀ QUẢNG CÁO PRINTAD 13

I. Quá tình hình thành và phát triển của Công ty tạo mẫu in và quảng cáo PRINTAD. 13

1. Quá trình hình và năng hoạt động của Công ty. 13

2. Sự cần thiết và mục tiêu của dự án nâng cấp hệ thống chế bản Scitex: 13

3. Đặc điểm bộ máy quản lí của Công ty. 14

4. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty. 16

II. Thực trạng về công tác quản lý giá thành sản phẩm tại Công ty tạo mẫu và quảng cáo PRINTAD 18

1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. 18

2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: 21

3. Phân tích yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: 23

4. Chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng. 24

5. Phân tích giá thành sản phẩm trong mối liên hệ với sản lượng thực hiện. 25

CHƯƠNG III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VDÀ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TẠO MẪU IN VÀ QUẢNG CÁO PRINTAD. 27

I. Các chỉ tiêu kết quả, đánh giá hiệu quả kinh doanh và giảm giá thành sản phẩm. 27

II. Các biện pháp tăng kết quả kinh doanh tại Công ty tạo mẫu in và quảng cáo PRINTAD: 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY