Luận văn Đông nam á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1992 – 2002 một cách nhìn từ góc độ địa chính trị

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN!. 2

DANH MỤC CÁC BẢNG . 3

MỤC LỤC . 4

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

3. Nguồn tư liệu .10

4. Mục đích nghiên cứu .11

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .11

6. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.11

7. Đóng góp của luận văn .12

8. Bố cục của luận văn .12

CHƯƠNG 1: NHỮNG THAM VỌNG CỦA NHẬT BẢN Ở KHU VỰC ĐÔNG

NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI . 13

1.1. Đặc điểm địa chính trị Nhật Bản.13

1.1.1. Điều kiện tự nhiên .13

1.1.2. Địa chính trị nội bộ.14

1.1.3. Địa chính trị ngoại giao.15

1.2. Nhật Bản vươn dậy sau chiến tranh .16

1.3. Những tham vọng của Nhật Bản ở Đông Nam Á sau chiến tranh .19

1.3.1. Chính sách bồi thường chiến tranh.20

1.3.2. Chính sách “chính trị hóa” ngoại giao về kinh tế.22

1.3.3. Học thuyết Fukuda (1977).26

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN VỚI ĐÔNG NAMÁ (1992 – 2012). 32

2.1. Những nhân tố tác động đến chính sách đối ngoại của Nhật Bản với Đông Nam

Á sau chiến tranh lạnh.32

2.1.1. Xu thế quốc tế .32

2.1.2. Sự quan tâm của các nước lớn đến khu vực Đông Nam Á .33

2.1.3. Tương quan lực lượng giữa Nhật Bản và Đông Nam Á .36

2.2. Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1992 đến cuối thếkỷ XX .395

2.2.1. Về an ninh, chính trị.40

2.2.2. Về kinh tế .44

2.3. Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đầu thế kỷ XXI .50

2.3.1. Về an ninh, chính trị.50

2.3.2. Về kinh tế .52

2.4. Biển Đông trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản.55

2.4.1. Vị trí chiến lược của biển Đông .55

2.4.2. Mục tiêu chiến lược của Nhật Bản ở biển Đông.57

CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á ĐỐI VỚI NHẬT BẢN

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỊA CHÍNH TRỊ . 62

3.1. Nhìn từ góc độ “Bàn cờ địa chính trị Âu - Á”.62

3.1.1. Nhật Bản trong “Bàn cờ địa chính trị Âu - Á”.62

3.1.2. Vị trí của Đông Nam Á trong “Bàn cờ địa chính trị Âu – Á” của Nhật Bản.64

3.2. Nhìn từ góc độ địa chính trị hợp nhất.66

3.2.1. Cơ sở lý luận .66

3.2.2. Đông Nam Á ở góc độ địa chính trị hợp nhất trong chính sách của Nhật Bản.69

3.3. Nhìn từ góc độ địa chính trị biển đảo .71

3.3.1. Cơ sở lý luận .71

3.3.2. Đông Nam Á ở góc độ địa chính trị biển đảo của Nhật Bản.73

3.4. Nhìn từ góc độ “Địa chính trị tài nguyên” .76

KẾT LUẬN . 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

PHỤ LỤC . 92

Speech by Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi . 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY