Luận văn Đóng góp của phụ nữ ninh thuận trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 3

MỞ ĐẦU . 5

1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu . 5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9

4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu. 10

5. Đóng góp khoa học của luận văn. 11

6. Bố cục của luận văn . 12

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI NINH

THUẬN. . 13

1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên của Ninh Thuận. . 13

1.2. Vài nét về truyền thống phụ nữ Ninh Thuận . 18

Chương 2: PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN (1954

– 1960). 23

2.1. Tình hình Ninh Thuận sau Hiệp định Genève và chủ trương của Đảng

đấu tranh đòi thi hành Hiệp định. 23

2.2. Phụ nữ Ninh Thuận chống dồn dân và chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa (1954

– 1960). 27

2.3. Phụ nữ Ninh Thuận trong phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) . 30

Chương 3: PHỤ NỮ NINH THUẬN TRONG CHỐNG CHIẾN

TRANH XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ(1961 – 1975). 45

3.1. Phụ nữ Ninh Thuận là lực lượng góp phần xây dựng căn cứ

kháng chiến vững mạnh. . 45

3.2. Phụ nữ Ninh Thuận là lực lượng đi đầu trong đấu tranh chính trị và binh

vận . 50

3.2.1. Giai đoạn 1961 – 1968:.50

3.2.2. Giai đoạn 1969 – 1975. .56

3.3. Phụ nữ Ninh Thuận tích cực chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu. 62

3.4. Phụ nữ Ninh thuận cùng cả nước tiến tới tổng tiến công và nổi dậy giải

phóng quê hương tháng 4/1975. 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY