Luận văn Động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 105

LỜI CAM ĐOAN . 106

MỤC LỤC . 107

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 110

DANH MỤC CÁC BẢNG. 111

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . 113

MỞ ĐẦU . 114

1.Lý do chọn đề tài. 114

2.Mục đích nghiên cứu:. 115

3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 115

4.Giả thuyết nghiên cứu . 116

5.Nhiệm vụ nghiên cứu. 116

6.Phạm vi nghiên cứu đề tài . 116

7.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . 117

8.Đóng góp mới của đề tài . 118

9.Cấu trúc luận văn . 119

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ CHỌN NGHỀ. 120

1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 120

1.1.1.Những nghiên cứu về động cơ chọn nghề. 120

1.1.1.1.Những công trình nghiên cứu trên thế giới. 120

1.1.1.2.Những công trình nghiên cứu trong nước. 121

1.2.Lý luận của vấn đề nghiên cứu . 123

1.2.1.Động cơ . 123

1.2.1.1.Khái niệm động cơ. 123

1.2.1.2.Phân loại động cơ . 127

1.2.2.Nghề . 1281.2.2.1.Khái niệm . 128

1.2.2.2.Phân loại nghề. 128

1.2.3.Sự hình thành động cơ chọn nghề ở học sinh lớp 12. 129

1.2.3.1.Khái niệm động cơ chọn nghề. 129

1.2.3.2.Sự hình thành động cơ chọn nghề. 129

1.2.3.3.Phân loại động cơ chọn nghề. 130

1.2.3.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn nghề. 131

1.2.4.Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông . 132

1.2.4.1.Sự phát triển về thể chất. 132

1.2.4.2.Điều kiện xã hội của sự phát triển . 133

1.2.4.3.Đặc điểm về hoạt động học tập . 133

1.2.4.4.Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ. 133

1.2.4.5.Sự phát triển của tự ý thức . 134

1.2.4.6.Sự hình thành thế giới quan. 135

1.2.4.7.Giao tiếp . 135

1.2.4.8.Đời sống tình cảm. 135

1.2.4.9.Hoạt động lao động và sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT. 135

Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ CHỌN NGHẾ CỦA HỌC

SINH LỚP 1ẠI MỘT SỐ TRƯỜNG Ở TP. HỒ CHÍ MINH. 138

2.1.Tổ chức nghiên cứu thực trạng . 138

2.1.1.Mẫu nghiên cứu . 138

2.1.2.Mô tả công cụ đo lường. 139

2.1.3.Cách thu thập số liệu và thời gian thực hiện . 141

2.1.3.1. Cách thu thập số liệu. 141

2.1.3.2.Thời gian thực hiện. 141

2.1.4.Cách xử lý số liệu. 142

2.2.Thực trạng động cơ chọn nghề của học sinh lớp 1ại một số trường ở Tp. Hồ Chí Minh. 142Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỘNG CƠ CHỌN NGHỀ CHO HỌC SINH . 165

3.1.Tổ chức nghiên cứu biện pháp giáo dục động cơ chọn nghề cho học sinh. 165

3.2.Những biện pháp giáo dục động cơ chọn nghề cho học sinh. 165

3.3.Mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp giáo dục động cơ chọn nghề cho học sinh . 167

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 176

1.Kết luận . 176

2.Kiến nghị . 177

T ÀI LIỆU THAM KHẢO. 180

PHỤ LỤC . 184

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY