Luận văn Đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam

* Hoạt động quảng cáo trên báo in, báo điện tử:- Số trang quảng cáo: Trên nguyên tắc đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để quảng cáo một cách phù hợp theo Luật Báo chí nhằm tăng nguồn thu, phát triển sự nghiệp Thông tấn.- Đơn giá quảng cáo: Được xây dựng một cách hợp lý, chi tiết cho từng đối tượng quảng cáo. Trong quá trình thực hiện, đơn giá quảng cáo được áp dụng linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng.- Chi phí xúc tiến quảng cáo: Được khống chế ở mức tối đa không quá 40% trên tổng doanh thu quảng cáo.- Số chênh lệch thu, chi (tổng thu trừ tổng chi, bao gồm cả các khoản thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước) được sử dụng chi trả lương, nhuận bút, thù lao, chi quản lý khác.và trích lập 4 quỹ của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Hoạt động quảng cáo trên báo in, báo điện tử:

- Số trang quảng cáo: Trên nguyên tắc đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để quảng cáo một cách phù hợp theo Luật Báo chí nhằm tăng nguồn thu, phát triển sự nghiệp Thông tấn.

- Đơn giá quảng cáo: Được xây dựng một cách hợp lý, chi tiết cho từng đối tượng quảng cáo. Trong quá trình thực hiện, đơn giá quảng cáo được áp dụng linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng.

- Chi phí xúc tiến quảng cáo: Được khống chế ở mức tối đa không quá 40% trên tổng doanh thu quảng cáo.

- Số chênh lệch thu, chi (tổng thu trừ tổng chi, bao gồm cả các khoản thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước) được sử dụng chi trả lương, nhuận bút, thù lao, chi quản lý khác.và trích lập 4 quỹ của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY