Luận văn Doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình hiện nay

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 8 1.1. Sự hình thành doanh nghiệp tư nhân 8 1.2. Xu hướng vận động của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp tư nhân 24 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÁI BÌNH 33 2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tư nhân 33 2.2. Những kết quả về phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình trong những năm qua 40 2.3. Một số vấn đề đặt ra và nguyên nhân 53 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÁI BÌNH 69 3.1. Những quan điểm và phương hướng cơ bản 70 3.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình hiện nay 81 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 8

1.1. Sự hình thành doanh nghiệp tư nhân 8

1.2. Xu hướng vận động của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp tư nhân 24

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÁI BÌNH 33

2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp tư nhân 33

2.2. Những kết quả về phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình trong những năm qua 40

2.3. Một số vấn đề đặt ra và nguyên nhân 53

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÁI BÌNH 69

3.1. Những quan điểm và phương hướng cơ bản 70

3.2. Những giải pháp cơ bản để phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình hiện nay 81

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY