Luận văn Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 5 1.1. Khái luận về bảo hiểm nhân thọ 5 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 22 1.3. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong nền kinh tế quốc dân 27 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 31 2.1. Hoạt động bảo hiểm phải tổ chức kinh doanh theo các hình thức doanh nghiệp nhất định 31 2.2. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình kinh doanh có điều kiện 37 2.3. Tài chính doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 44 2.4. Trung gian bảo hiểm nhân thọ 50 2.5. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 54 Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 57 3.1. Một số nhận xét về pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 57 3.2. Hướng hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 64 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 5

1.1. Khái luận về bảo hiểm nhân thọ 5

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 22

1.3. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong nền kinh tế quốc dân 27

Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 31

2.1. Hoạt động bảo hiểm phải tổ chức kinh doanh theo các hình thức doanh nghiệp nhất định 31

2.2. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình kinh doanh có điều kiện 37

2.3. Tài chính doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 44

2.4. Trung gian bảo hiểm nhân thọ 50

2.5. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 54

Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 57

3.1. Một số nhận xét về pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 57

3.2. Hướng hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 64

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY