Luận văn Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang lif (mg, cu, p)

Trang phụ bản

Lời cảm ơn

Mục lục

DANH MỤC CÁC BẢNG.1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ .2

MỞ ĐẦU .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP .5

1.1 Phân bố các nguyên tố phong xạ trong môi trường .5

1.1.1 Phân bố phong xạ trong tự nhiên .5

1.1.2 Tương tác của các tia phóng xạ với vật chất .7

1.2 Liều bức xạ môi trường .8

1.2.1 Tác dụng của tia bức xạ đối với sức khỏe con người .8

1.2.2 Một số kết quả đo liều trên thế giới .10

1.2.3 Các đơn vị đo liều bức xạ môi trường .11

1.2.3.1 Liều chiếu và suất liều chiếu .11

1.2.3.2 Liều hấp thụ và suất liều hấp thụ .12

1.2.3.3 Liều tương đương và hệ số phẩm chất .12

1.3 Hiện tượng nhiệt huỳnh quang .13

1.3.1 Lịch sử phát triển .13

1.3.2 Cơ chế hoạt động nhiệt huỳnh quang .14

1.4 Liều kế nhiệt huỳnh quang LiF (Mg, Cu, P) .16

1.4.1 Đặc trưng nhiệt huỳnh quang của LiF (Mg, Cu, P) .16

1.4.1.1 Nhóm vật liệu gốc Lithium Florua .16

1.4.1.2 Phổ phát xạ nhiệt huỳnh quang .17

1.4.1.3 Đáp ứng liều .17

1.4.2 Xử lý nhiệt cho vật liệu nhiệt huỳnh quang .18

1.4.3 Một số đặc trưng cơ bản của vật liệu nhiệt huyngf quang .19

1.4.4 Nguyên lý chung về đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY